09/08/2017 நடந்த ஸ்ரீராகவேந்தரா சுவாமி யாக வேள்வி.  பூஜையினை துவக்கி வைக்கப்பட்ட போது.     இடம்: ஸ்ரீ ராகவேந்திரா மடம், ஜோலார்பேட்டை…